US GAAP en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen

R.G.A. Vergoossen, R.W. Bakker

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mate waarin Nederlandse ondernemingen met een beursnotering in de Verenigde Staten de United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) toepassen in hun in Nederland gepubliceerde jaarrekening. Daartoe is onderzocht in hoeverre deze ondernemingen in de periode 1995-2002 grondslagwijzigingen hebben doorgevoerd die leiden tot het (meer) toepassen van US GAAP en is nagegaan wat de belangrijkste verschillen tussen US GAAP en de Nederlandse verslaggevingsregels zijn zoals die blijken uit de jaarrekening 2002. Bovendien omvat het onderzoek een vergelijking van de additionele informatieverschaffing in de in Nederland gepubliceerde jaarrekening 2002 en de jaarrekening 2002 zoals opgenomen in het Form 20-F dat bij de Securities and Exchange Commission is gedeponeerd. De onderzoeksresultaten worden vergeleken met eerder soortgelijk onderzoek. Hoewel de in het onderzoek betrokken ondernemingen meer en meer waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen toepassen die in overeenstemming zijn met US GAAP, wordt het aantal in de aansluitingsoverzichten opgenomen afwijkingen tussen de cijfers op basis van US GAAP en die op basis van de Nederlandse verslaggevingsregels niet kleiner, maar juist groter. Daarnaast blijkt dat veel additionele informatie die in de Verenigde Staten verplicht is, ook steeds vaker terechtkomt in de in Nederland gepubliceerde jaarrekening.
Original languageEnglish
Pages (from-to)489-496
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume78
Issue number11
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2004

Cite this