Uitstroom van personeel uit de publieke sector: baanmobiliteit met verlies aan kwaliteit? WERKcongres2020

Frank Cörvers, Rogier Goedhart

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Voor de economische ontwikkeling van een land is een betrouwbare en goed functionerende publieke sector van groot belang. Die staat of valt met de kwaliteit van het openbaar
bestuur en zijn ambtenaren en werknemers, en met de kwaliteit van het onderwijs en de leraren. Op dit moment heerst er krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, die naar verwachting de komende jaren aanhoudt (ROA, 2019). De publieke sector en vooral het onderwijs worden getroffen door deze
arbeidsmarktkrapte. De werkgevers van het openbaar bestuur en
het onderwijs moeten voor het werven én behouden van geschikt
personeel concurreren met andere sectoren, zowel binnen als
buiten de overheid en het onderwijs. In dit onderzoek kijken we
naar de uitstroom van personeel uit de publieke sector. Leidt dit
tot verlies aan kwaliteit?
Original languageDutch
PublisherMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages13
Publication statusPublished - 2020

Publication series

SeriesROA External Reports

Cite this