Tussen wal en schip: De moeizame emancipatie van biseksualiteit

H. Oosterhuis, A. Lipperts

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

64 Downloads (Pure)

Abstract

Veranderingen in attitude en gedrag op seksueel gebied zijn op verschillende manieren, zowel kwantitatief als kwalitatief, te onderzoeken. Dit artikel over biseksualiteit is gebaseerd op een combinatie van historische, sociologische en vertooganalytische benaderingen. Ten eerste belichten wij de geschiedenis van de seksuologische begripsvorming met betrekking tot biseksualiteit. Ten tweede analyseren wij de vraagstelling en uitkomsten van een tiental enquêtes naar attitudes en gedragingen op seksueel gebied, die tussen 1968 en 2005 in Nederland plaatsvonden. Het derde deel bestaat uit een casestudy naar de betekenisgeving van biseksuele gevoelens en gedragingen, zoals die in de jaren 1989-2005 zijn verwoord in een adviesrubriek van een populair jongerentijdschrift.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-18
JournalTijdschrift voor Seksuologie
Volume34
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this