Treatment of hypoactive delirium: is there a place for antipsychotics?

Eveline van Velthuijsen, Sandra Zwakhalen, G.I.J.M. Kempen, Frans Verhey

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Stil delier komt veel voor onder oudere ziekenhuispatiënten. Ongeveer 29 tot 64% van alle ouderen in het ziekenhuis ontwikkelt een delier; het merendeel van hen ontwikkelt een stil delier.
Stil delier wordt vaak niet of laat herkend en de prognose is slechter dan bij een geagiteerd delier.
Psychotische klachten, angst en lijden komen bij een stil delier even vaak voor als bij een geagiteerd delier. De richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de multidisciplinaire richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie verschillen in hun advies over de medicamenteuze behandeling van stil delier. In onderzoeken naar de werking van antipsychotica werd tot nu toe geen onderscheid gemaakt tussen verschillende types delier. Antipsychotica dienen bij een patiënt met een stil delier slechts overwogen te worden wanneer alle niet-medicamenteuze opties geprobeerd zijn, er geen evidente en oplosbare oorzaak voor het delier gevonden wordt en de patiënt zichtbaar lijdt onder de psychotische klachten.
Translated title of the contributionTreatment of hypoactive delirium: is there a place for antipsychotics?
Original languageDutch
Article numberD2660
Pages (from-to)1-7
Number of pages7
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Issue numberD2660
Publication statusPublished - 2018

Cite this