De ‘problem-solution-approach’ in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

Translated title of the contribution: The ‘problem-solution-approach’ in patent law: a non-fiction thought experiment

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een octrooieerbare uitvinding wordt vaak omschreven als een voor de gemiddelde vakman niet voor de hand liggende oplossing van een probleem. Bij de octrooiverleningsprocedure is de zogeheten ‘problem-solution-approach’ dan ook een gebruikelijke wijze om de inventiviteit van een octrooiaanvrage te beoordelen. Voor het Europees Octrooibureau is het daarvoor zelfs de standaardmethode. Deze ‘problem-solution-approach’ is in wezen een gedachte-experiment om achteraf te kunnen beargumenteren of een vinding op de indieningsdatum van de octrooiaanvrage al dan niet voor de hand liggend was. Het is echter slechts een metafoor: een beschrijving van de werkelijkheid bij wege van beeldspraak. De juridische valkuil die men dient te vermijden is dat men de metafoor zo serieus gaat nemen dat het bestaan van de fictieve onderdelen van deze non-fictie beeldspraak bewezen dient te worden. Het arrest Leo Pharma v Sandoz leert dat een dergelijke hoofdrol niet is weggelegd voor de ‘problem-solution-approach’. De ‘problem-solution-approach’ is alleen maar een hulpmiddel om de beslissing of een vinding wel of niet voor de hand liggend was op een uniforme en geobjectiveerde wijze te kunnen nemen. Het verschil tussen fictie en non-fictie dient ook in het octrooirecht niet uit het oog verloren te worden. Om deze abstracte bespiegelingen wat concreter te maken is het verstandig om eerst stil te staan bij waar het in iedere procedure met name om gaat: de feiten (oftewel het non-fictie onderdeel van een procedure).
Translated title of the contributionThe ‘problem-solution-approach’ in patent law: a non-fiction thought experiment
Original languageDutch
Article numberAA20150049
Pages (from-to)49-55
Number of pages6
JournalArs Aequi
Volume2015
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Cite this