The meaning of EU climate law for The Netherlands: obligatory emission reductions by 2030 as a stepping stone towards a climate neutral Union in 2050

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Terwijl op EU-niveau wordt overwogen om de juridisch bindende doelen voor de reductie van broeikasgassen aan te scherpen, is het van belang aandacht te besteden aan de naleving van bestaande Europese broeikasgasreductienormen. Deze bijdrage bespreekt de Europeesrechtelijke lidstatelijke emissiereductiedoelen voor 2020 en de naleving daarvan. Nederland ligt op koers om aan de emissiereductieverplichting voor 2020 te voldoen, terwijl uit rapportages blijkt dat een fors aantal andere lidstaten in de gevarenzone verkeert. De COVID-19-crisis is echter de nare reden dat deze in moeilijkheden verkerende lidstaten waarschijnlijk toch in 2020 hun emissiereductiedoelen zullen halen. Niettemin is de gerezen situatie van een dreigend nalevingstekort een belangrijke waarschuwing voor de volgende periode tot aan 2030 waarin scherpere doelstellingen gelden – die bovendien nog mogelijk worden aangescherpt.
Het gebruikmaken van door EU-regelgeving mogelijk gemaakte flexibiliteitsmechanismen met tegelijkertijd een krachtige controle en waar nodig handhaving door de Europese Commissie zullen belangrijke aandachtspunten zijn in de nabije periode tot 2030. Ook voor Nederland zal het een belangrijke beleidsvraag zijn of het gewenst dan wel nodig is om van de flexibiliteitsmechanismen gebruik te maken om naleving voor 2030 te verzekeren.
Translated title of the contributionThe meaning of EU climate law for The Netherlands: obligatory emission reductions by 2030 as a stepping stone towards a climate neutral Union in 2050
Original languageDutch
Title of host publication2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering. energietransitie en adaptatie in Nederland
EditorsChris Backes, Edward Brans, Herman Kasper Gilissen
PublisherBoom Juridisch
Chapter16
Pages275-299
ISBN (Electronic)978-90-5931-879-3
Publication statusPublished - 2020

Cite this