The legalization of corporate social responsibility: towards a new doctrine of international legal status in a global governance context

Stephanie Bijlmakers

Research output: ThesisDoctoral ThesisExternal

Abstract

This thesis examines whether Corporate Social Responsibility (CSR) and the responsibilities of business enterprises for human rights have been legally defined in international, European law and national law. This analysis, in turn, generates novel insights and impetus for reconsidering the international legal personality of business enterprises. If CSR has emerged in the law as a new category of legal obligations at the international level, which this thesis finds is not the case, this may be the breakthrough that renders business enterprises subjects of international law. Yet, CSR regulatory initiatives are trends in global governance that increasingly question the relevance of the (arguably still dominant) positivist perspective and, hence, conventional doctrines on international legal personality. This thesis confronts and tests the validity of, existing doctrinal approaches to the legal personality of business enterprises with the evolving realities of the emerging business and human rights regime. In doing so, insights are drawn from theoretical approaches to global governance to determine the impact of CSR, and the responsibilities of business enterprises for human rights, in the thorny topic of ‘subjects of (international) law’ and what, if anything, makes business enterprises ‘legal persons’ in a global governance context.

De thesis onderzoekt of Corporate Social Responsibility (CSR) en de verantwoordelijkheden van bedrijven met betrekking tot mensenrechten juridisch zijn gedefinieerd in internationaal, Europees en nationaal recht. Deze analyse leidt vervolgens tot nieuwe inzichten en aansporing tot herziening van de internationale rechtspersoonlijkheid van bedrijven. Indien CSR binnen het recht als een nieuwe categorie van juridische verplichtingen naar voren zou komen op internationaal niveau, hetgeen volgens de bevindingen van deze thesis overigens niet het geval is, zou dit een doorbraak kunnen betekenen voor bedrijven als internationale rechtssubjecten. Regulerende initiatieven op het gebied van CSR zijn echter trends in global governance, die in toenemende mate de relevantie van de (waarschijnlijk nog meest gangbare) positivistische benadering in twijfel trekken, en daarmee ook de conventionele doctrines over internationale rechtspersoonlijkheid. Deze thesis confronteert en toetst de validiteit van de in doctrine bestaande benaderingen van rechtspersoonlijkheid van bedrijven in relatie tot de veranderende realiteit in het opkomende regime van bedrijven en mensenrechten. Op basis van nieuwe inzichten in theoretische benaderingen van global governance wordt de impact bepaald van CSR en de verantwoordelijkheden van bedrijven voor mensenrechten op het heikele thema van ‘(internationale) rechtssubjecten’, als ook wat bedrijven tot ‘internationale rechtspersonen’ maakt in een global governance context.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Laws
Awarding Institution
  • Katholieke Universiteit Leuven
Award date24 Apr 2017
Publication statusPublished - 24 Apr 2017

Keywords

  • Corporate Social Responsibility
  • Human Rights
  • Global Governance
  • International Law
  • Legal Status

Cite this