De Europese handel in broeikasgasemissierechten: Naar verbeteringen in de toepassing

Translated title of the contribution: The EU greenhouse gas emissions trading scheme: Towards improvements in its application

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

168 Downloads (Pure)

Abstract

De Europese Unie heeft voor het realiseren van haar klimaatdoelstellingen reeds in 2003 een regeling voor verhandelbare broeikasgasemissierechten aangenomen. Dit instrument wordt ook wel emissiehandel genoemd. De toepassing hiervan is vanuit oogpunt van milieu-effectiviteit in principe heel aantrekkelijk omdat een EU-wijde, steeds scherper wordende limiet geldt voor de uitstoot van broeikasgassen. Inmiddels is ruim ervaring opgedaan met het functioneren van dit marktconforme instrument, en uit de praktijk blijkt dat zowel een aantal belangrijke wetswijzingen is doorgevoerd als ook veel rechterlijke uitspraken zijn gedaan. Welke lessen kunnen hieruit worden afgeleid?
Translated title of the contributionThe EU greenhouse gas emissions trading scheme: Towards improvements in its application
Original languageDutch
Pages (from-to)940-948
JournalArs Aequi
Volume2017
Issue numbernovember
Publication statusPublished - 2017

Cite this