Terugkeer naar werk na een mild tot matig ernstig CVA

Willeke J Kruithof, Jet van der Kemp, Tanja C. W. Nijboer, Coen A M van Bennekom, Caroline van Heugten, Johanna M A Visser-Meily

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

17 Downloads (Pure)

Abstract

In deze studie (n = 121) werd terugkeer naar werk en werktevredenheid één jaar na het CVA in kaart gebracht. Daarnaast zijn mogelijk voorspellende factoren (CVA-gerelateerde en [neuro]psychologische variabelen gemeten twee maanden na het CVA) bepaald. De helft van de patiënten was in staat om volledig terug te keren naar het aantal werkuren van voor het CVA. Echter, 28% keerde niet terug naar werk. Van de fulltime werkenden (meer dan 35 uur per week) na het CVA was 90% tevreden met de werksituatie, terwijl dit 36% was bij de niet-werkende patiënten. Het cognitief functioneren en de depressieve klachten twee maanden na het CVA bleken geassocieerd met terugkeer naar werk één jaar na het CVA. Alleen het cognitief functioneren was een onafhankelijke voorspellende factor. Aangezien neuropsychologische factoren een belangrijke rol spelen in terugkeer naar werk dient hier aandacht aan besteed te worden tijdens de nazorgspreekuren en revalidatiebehandeling.
Original languageDutch
Pages (from-to)145-160
Number of pages16
JournalTijdschrift voor neuropsychologie
Volume12
Issue number3
Publication statusPublished - 2017

Cite this