Sustainable property law: Towards a revaluation of our system of property law?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Met toenemende klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen en toenemende ongelijkheid in de wereld, alsook de verplichtingen die wij zijn aangegaan in het kader van het bereiken van de 17 VN duurzaamheidsdoelstellingen, is het nodig om ons goederenrecht te herijken, d.w.z. van nieuwe waarden te voorzien. Dit herijken vereist een dat wij ons goederenrecht zien in de context van liberaal en neoliberaal filosofisch en economisch gedachtegoed. Door een andere filosofische grondslag te kiezen, en wel dat van welzijn voor iedereen individueel en voor onze gemeenschap en te kijken naar de donut economie als model voor duurzame economische ontwikkeling, kan het goederenrecht een duurzaam goederenrecht worden.
Een nieuwe theoretische fundering op basis waarvan de circulaire economie en de deeleconomie kunnen functioneren en op basis waarvan nieuwe innovatieve en vooral duurzame projecten vorm gegeven kunnen worden. Te denken valt daarbij aan collectieve zonnepanelen, windmolens, maar ook het duurzaam bouwen en delen van zaken, al dan niet via bestaande deelplatformen zoals AirBNB en UBER.
Een algoritme voor de ontwikkeling van een duurzaam goederenrecht, waarbij een positieve duurzaamheidsverplichting in het eigendomsrecht wordt gelezen en waarbij publiekrecht en privaatrecht samen de fundering vormen voor verdere ontwikkeling, stelt het goederenrecht in staat haar plaats op de voorgrond van waar het gebeurt te nemen. Als we serieus werk willen maken van duurzaamheid en het bereiken van onze wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen is een dergelijke herijking niet alleen noodzakelijk maar onvermijdbaar.
Translated title of the contributionSustainable property law: Towards a revaluation of our system of property law?
Original languageDutch
Pages (from-to)1437-1470
JournalTijdschrift voor Privaatrecht
Volume55
Issue number3
Publication statusPublished - 2018

Cite this