Subsidiariteit, `Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt (Aldus beschrijft J.P.H. Donner (in Nieuw Europa, jrg. 18, nr. 4, blz. 54, 1992) de stemmingswisseling in de periode na de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht, het verdrag waarin subsidiariteit uiteindelijk is gecodificeerd.)'? (Deze beschouwing bevat de uitgewerkte tekst van een lezing welke de schrijver heeft gehouden op 22 april 1993 tijdens een studiemiddag over subsidiariteit aan de Katholieke Universiteit Brabant)

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1320
JournalWeekblad voor Fiscaal Recht
Publication statusPublished - 1 Jan 1993

Cite this