Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw

Frank Cörvers, Ardi Mommers, Sjerp van der Ploeg, Saraï Sapulete

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

2976 Downloads (Pure)

Abstract

In 2013 presenteerde het Ministerie van OCW de Lerarenagenda 2013-2020. Deze Lerarenagenda spreekt de ambitie uit dat in 2020 elke school voortdurend bezig is met de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Bij deze ambitie staat de leraar centraal: “De kwaliteit van de leraar bepaalt de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten”.
De maatregelen uit de agenda beogen meer autonomie op schoolniveau, betere
competenties van de leraren en een grotere verbondenheid met hun beroepsgroep. Via deze maatregelen dient het beroep van leraar aantrekkelijker te worden. Eén van de zeven thema’s in de Lerarenagenda betreft een sterke beroepsorganisatie van leraren.
De status en het imago van de leraar maken daarvan deel uit. De overige thema’s betreffen hogere eisen aan studenten op de lerarenopleidingen, verbeteringen in de kwaliteit van de lerarenopleidingen, het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor het leraarschap, de professionele ontwikkeling van startende leraren, de lerende organisatie als standaardmodel voor onderwijsinstellingen en alle leraren bevoegd en bekwaam.
De Lerarenagenda heeft daarmee duidelijk een veel breder en omvattender perspectief dan alleen status en imago van de leraar. Dat neemt niet weg dat de verwachting is dat de status van de leraar groeit en het beroepsimago verbetert door de positie en de kwaliteit van de leraar te versterken. Status en imago van leraren is het thema van het voorliggende onderzoek, met als uitgangspunt de onderzoeksvraag:
Hoe is het gesteld met de status en het imago van het lerarenberoep in de 21ste eeuw, en in welke mate is de uitvoering van de Lerarenagenda hierop van invloed?
Original languageDutch
PublisherROA
Number of pages143
ISBN (Electronic)978-90-5321-557-9
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

SeriesROA Reports
Number005

Cite this