Sleutelvariabelen voor Gebiedsgerichte aanpak Natuurinclusieve Landbouw: een multi-level en multi-dimensionaal systeemperspectief

Translated title of the contribution: Key variables for Area-specific Approaches towards Nature-inclusive and Circular Agriculture: a multi-level and multi-dimensional systemic perspective

Patrick Huntjens, Janne van den Akker

Research output: Book/ReportReportAcademic

135 Downloads (Pure)

Abstract

Op basis van een literatuurstudie biedt dit rapport een overzicht van sleutelvariabelen voor de transitie naar Natuur-inclusieve Landbouw (NIL) vanuit een multi-level en multi-dimensionaal systeemperspectief. Het doel van de literatuurstudie is om te analyseren welke succes- en faalfactoren in de literatuur genoemd worden om de transitie naar een natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken dan wel te versnellen. Deze studie geeft daarmee handen en voeten aan een handelingsperspectief voor NIL. Dit handelingsperspectief vergt maatwerk per gebied, en kan verschillen afhankelijk van het schaalniveau waarop geacteerd wordt, en is afhankelijk van de mate waarin sleutelfactoren en betrokken actoren elkaar versterken of beperken.
Translated title of the contributionKey variables for Area-specific Approaches towards Nature-inclusive and Circular Agriculture: a multi-level and multi-dimensional systemic perspective
Original languageDutch
PublisherHogeschool Inholland
Number of pages96
DOIs
Publication statusPublished - 1 Dec 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Key variables for Area-specific Approaches towards Nature-inclusive and Circular Agriculture: a multi-level and multi-dimensional systemic perspective'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this