Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs en Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs

J.P. Allen, G.W.M. Ramaekers, A.M.C. Verhagen

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

246 Downloads (Pure)

Abstract

De HBO-Monitor vierde in 2010 haar 20-jarige bestaan. In de eerste twintig jaar van de HBO-Monitor is op verschillende manieren gerapporteerd over de aansluiting tussen het HBO en de arbeidsmarkt, over de vraag wat de HBO-studenten tijdens hun studie hebben geleerd en over de vraag hoe zij de gevolgde opleiding beoordelen. Hierbij is vooral gericht gerapporteerd op landelijk niveau en op het niveau van de onderwijsinstelling. De tussenliggende laag, de afzonderlijke sectoren, (met uitzonde-ring van de sector kunst), zijn daarbij zelden als insteek gebruikt (met uitzondering van het eerste jaar van de HBO-Monitor). Afgezien voor de sector Kunst, wordt voor de resterende zes sectoren: Economie, Gezondheidszorg, Landbouw, Pedagogisch, Sociaalagogisch en Techniek wordt in het kader van het 20-jarige bestaan dan ook een rapport geschreven met hun sector als centraal ankerpunt. Vanuit dit perspectief is de voorliggende rapportage specifiek gericht op de HBO-sectoren Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO) en Hoger Sociaalagogisch Onderwijs (HSAO). Hierbij staan de implicaties van recente alsook toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen in de sector op de gevraagde competenties van afgestudeerden centraal. Zo wordt achterhaald op welke competenties het onderwijsveld zich de komende jaren zou moeten richten om afgestudeerden optimaal voor te kunnen bereiden op hun beroepsloopbaan in de zorg- en welzijnssector. De context van deze rapportage wordt gevormd door de strategische agenda HO en het hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van OC&W, 2011). Hierin worden afspraken gemaakt over het met een zekere regelmaat uitvoeren van sectorale verkenningen. De huidige rapportage in het kader van 20 jaar HBO-Monitor levert relevant materiaal voor die sectorale verkenningen.
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherROA
ISBN (Print)978-90-5321-510-4
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2013

Publication series

SeriesROA Reports
Number005

Cite this