Samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en huisarts: Essentieel om een duurzame proactieve ouderenzorg te realiseren

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De medische zorg voor ouderen heeft zich in ons land vanuit een geëchelonneerde gezondheidszorg nogal fragmentarisch ontwikkeld. Van oudsher was er de huisarts voor thuiswonende ouderen en kwamen er later klinisch geriaters en/of internisten ouderengeneeskunde bij voor ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Voor ouderen in het verpleeghuis kwam er in 1990 officiële beroepserkenning voor verpleeghuisartsen, nu specialisten ouderengeneeskunde genoemd. Anatomisch is daarmee in ons land eigenlijk al langer een gezondheidszorgbrede ‘medische as voor ouderen’ aanwezig waarvan ook fysiologisch verwacht zou mogen worden dat er sprake is van een echelon overstijgende, integrale ouderengeneeskundige zorgverlening.
Original languageDutch
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Volume5
Publication statusPublished - Oct 2017

Cite this