Samenwerken bij toetsontwikkeling

A. van Leuven, W. lansu, Arno Muijtjens, D. Joosten-Ten Brinke

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Instellingsoverstijgende toetsing is een manier om de kwaliteit van toetsing te borgen. In het hoger onderwijs zijn daar verschillende vormen van. Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier opleidingen met elkaar samenwerken om deze vorm van toetsing te realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke kennistoetsen in de tweedegraads lerarenopleidingen en de voortgangstoets uit het universitair medisch onderwijs. Het realiseren van deze toetsen vereist een optimale samenwerking tussen instellingen en tussen medewerkers met verschillende verantwoordelijkheden. De rol van de docent verandert als instellingsoverstijgende toetsing wordt ingesteld. Dit hoofdstuk geeft inzicht in dit proces van samenwerken. Bij de ontwikkeling van deze toetsen moet steeds voldoende binding worden gehouden met alle betrokken partijen. Zonder een breed draagvlak is het realiseren van instellingsoverstijgende toetsing lastig. Het hoofdstuk besluit dan ook met enkele voorwaarden voor een succesvolle toepassing.
Original languageEnglish
Title of host publicationToetsen in het hoger onderwijs
PublisherBohn Stafleu van Loghum
Pages65-74
ISBN (Print)9789036816786
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Cite this