Reden tot discussie over het Nederlandse planschadestelsel?

J.H.M. Huijts, Ch.W. Backes

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

DJ 2015/2728:
"Het Nederlandse planschaderecht leidt tot meer planschadevergoeding dan het Vlaamse en Duitse planschaderecht, zo blijkt uit een rechtsvergelijkende verkenning waar auteurs bij betrokken zijn. Nederland is het enige land waar indirecte planschade voor vergoeding in aanmerking komt. Auteurs leggen de drie stelsels naast elkaar en gaan in op het bijzondere karakter van het Nederlandse stelsel, mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet. Aan het slot van hun artikel pleiten zij voor een alternatieve wijze van vergoeding van de indirecte planschade in Nederland. Daarbij hebben auteurs zich laten inspireren door het aan het Vlaamse recht ontleende principe dat slechts daadwerkelijk gemanifesteerde schade voor vergoeding in aanmerking komt, en door de tijdsfactor die in het Duitse recht een belangrijke rol speelt. Het volledig afschaffen van een vergoeding van indirecte planschade achten zij niet passend bij de introductie van de algemene norm dat schade door rechtmatig overheidshandelen dient te worden gecompenseerd voor zover iemand daardoor in vergelijking met anderen buitengewoon zwaar getroffen wordt."
Original languageDutch
Pages (from-to)133-142
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2015
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Cite this