Abstract

Dit rapport doet verslag van een kort vergelijkend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, naar de organisatie en de werking van constitutionele toetsing van formele wetten in een zestal Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, de Scandinavische landen en dan met name Denemarken, Noorwegen en Zweden) en Sint Maarten. Doel van het onderzoek is om uit de ervaringen met constitutionele toetsing in landen die, onder erkenning ook van onderlinge verschillen, op politiek, socio-juridisch, cultureel, en economisch vlak op Nederland lijken, lessen te trekken over de invloed van de inrichting van constitutionele toetsing op de praktijk van toetsing en op de constitutionele verhoudingen.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Deel I (p. 6 en volgende) beschrijft de achtergrond en aanleiding van de studie, legt de landenkeuze uit en zet de onderzoeksvragen uiteen. Deel II (p. 9 en volgende) bevat de landenrapporten, die alle volgens een vast stramien zijn geordend. In deel III (p. 60 en volgende) worden conclusies getrokken uit het vergelijkende onderzoek. In een eerste sectie worden vaststellingen gedaan op basis van de landenrapporten, vervolgens worden die vergelijkende conclusies vertaald naar de Nederlandse context en tot slot volgen enkele algemene opmerkingen.
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherMaastricht University
Commissioning bodyMinistry of the Interior and Kingdom Relations
Number of pages70
Publication statusPublished - 2021

Cite this