Recente ontwikkelingen in de inbreukprocedure

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

110 Downloads (Pure)

Abstract

In de afgelopen jaren hebben zich een aantal ontwikkelingen voltrokken die een betere naleving van het EU recht door de lidstaten beogen. Zo is er EU Pilot, een informeel initiatief van de Commissie om problemen op te lossen zonder terug te moeten grijpen naar de inbreukprocedure onder artikel 258 VWEU. Daarnaast valt ook een veelvuldiger gebruik van de procedure op grond van artikel 260 lid 2 VWEU, ingevoerd bij het Verdrag van Maastricht, op dat nu op kruissnelheid lijkt te komen. Nog recenter begint de Commissie eveneens veelvuldig de procedure op grond van artikel 260 lid 3 VWEU, ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon, aan te wenden.
Original languageDutch
Pages (from-to)383-390
JournalSEW: Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Volume62
Issue number9
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this