Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom

Translated title of the contribution: Recent treatment results for metastatic melanoma: data from the Dutch Melanoma Treatment Registry

Michiel van Zeijl, Alfons J. M. van den Eertwegh, Michel W. J. M. Wouters, Anouk Jochems, Maartje G. Schouwenburg, John B. A. G. Haanen, Maureen Aarts - Essers, Franchette W. P. J. van den Berkmortel, J. W. B. de Groot, G. A. P. Hospers, Ellen Kapiteijn, Rutger H. Koornstra, D. Piersma, R. S. van Rijn, K. P. M. Suijkerbuijk, Albert J. ten Tije, A. A. M. Van der Veldt, G. Vreugdenhil, K. J. van der Hoeven

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Doel
Evaluatie van de behandelstrategieën en overleving van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV sinds de introductie van nieuwe geneesmiddelen in 2012 in Nederland.

Opzet
Prospectieve cohortstudie.

Methode
Wij analyseerden gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) van patiënten die in de periode 1 juli 2012-31
december 2015 waren gediagnosticeerd met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV. We schatten de overlevingsduur met de Kaplan-Meier-methode. De relatie tussen jaar van diagnose en overleving werd geschat met Cox-regressieanalyse, gecorrigeerd
voor leeftijd, ‘WHO performance status’, lactaatdehydrogenasewaarde, tumorstadium, hersenmetastasen en afstandsmetastasen.

Resultaten
Van de geregistreerde 2768 patiënten kreeg ongeveer driekwart systemische therapie; deze behandeling was elk jaar aan verandering onderhevig. De mediane overlevingsduur was 10,7 maanden (95%-BI: 9,6-13,2) in 2012 en 13,8 maanden (95%-BI:
11,8-15,6) in 2015; de mediane overlevingsduur voor systemisch behandelde patiënten was 17,1 maanden in 2015. De 2-
jaarsoverleving nam in deze periode toe van 23 tot 40%. Patiënten gediagnosticeerd in 2015 hadden een betere overleving dan
patiënten uit 2014 (hazardratio (HR): 0,82; 95%-BI: 0,73-0,93). Dit effect gold ook voor patiënten die werden behandeld met
systemische therapie (HR: 0,79; 95%-BI: 0,69-0,91).

Conclusie
De snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen, die door de toenmalige minister van VWS en de beroepsgroep is geïnitieerd, heeft de behandeling van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV ingrijpend veranderd. De gegevens uit de DMTR duiden op een veilig gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en een verbetering van de overleving van patiënten met gevorderd melanoom in de afgelopen jaren.
Translated title of the contributionRecent treatment results for metastatic melanoma: data from the Dutch Melanoma Treatment Registry
Original languageDutch
Article numberD2420
Pages (from-to)1-10
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Publication statusPublished - 2018

Cite this