Punitieve elementen in het verbintenissenrecht: een rechtsvergelijkende studie van de draagwijdte, de (grond)wettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)799-873
JournalTijdschrift voor Privaatrecht
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this