Privaatrecht 2050: De weg naar ecologische duurzaamheid

Bram Akkermans (Editor), B. Hoops (Editor), Elsabe van der Sijde (Editor), B. Verheye (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Abstract

In 2022 zijn de termen ‘duurzaamheid’ en ‘duurzame ontwikkeling’ niet meer weg te denken uit de media en het maatschappelijk debat. Ook onder juristen is er in toenemende mate meer interesse om duurzaamheid als uitgangspunt voor onderzoek en onderwijs te nemen. Centraal in het debat staat momenteel de ecologische duurzaamheid in het kader van klimaatverandering en de noodzaak om een oplossing te vinden voor de te grote uitstoot van broeikasgassen.
Het privaatrecht, zijnde het onderdeel van het recht dat de verhoudingen tussen burgers reguleert en vooral faciliteert, speelt daarbij op het eerste zicht wellicht geen belangrijke rol. Toch is er zeer veel te zeggen om nu juist ook het privaatrecht te betrekken. Het privaatrecht is namelijk bij uitstek een rechtsgebied dat hieraan een bijdrage kan leveren. Door niet alleen publiekrechtelijk af te dwingen of prikkels te scheppen, maar vooral ook privaatrechtelijk te faciliteren, kunnen burgers en bedrijven zelf actie ondernemen. Vanuit verschillende privaatrechtelijke deelgebieden, zoals het ondernemingsrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht wordt hier al volop over nagedacht.
Deze vaststelling vormde een uitstekende reden om in mei 2021 dankzij de gulle steun van het Tijdschrift voor Privaatrecht verschillende privaatrechtelijke perspectieven uit de lage landen en Zuid-Afrika bij elkaar te brengen tijdens het TPR-colloquium ‘Privaatrecht 2050. De weg naar ecologische duurzaamheid’. Het boek dat u in handen houdt, vormt de schriftelijke neerslag van dit colloquium, dat op die wijze ontsnapt aan de vluchtigheid van iedere mondelinge discussie en ook relevant wordt voor wie niet aanwezig kon zijn. De bedoeling van dit verslagboek gaat echter verder: het is namelijk ook de expliciete doelstelling om een aanzet te geven tot een onderzoeksagenda voor de subdiscipline ‘Privaatrecht en duurzaamheid’ voor de komende jaren.
Original languageDutch
Place of PublicationBrugge
Publisherdie Keure
Number of pages272
ISBN (Print)9789048644254
Publication statusPublished - Jun 2022

Keywords

  • duurzaamheid (sustainability)

Cite this