Pogingen tot codificatie van het burgerlijk procesrecht in de lage landen bij de zee (1798-ca. 1819). Naar een 'oudvaderlandse' procedure in de traditie van het ius commune? (deel 2)

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

162 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Pages (from-to)264-286
Number of pages23
JournalPro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume2
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this