Perspectieven voor interventies in de bijstand: Experimenten Participatiewet

Arjen Edzes*, Ruud Muffels, Alice Zulkarnain, Egbert Jongen, Mark Sanders, Timo Verlaat, János Betkó, Henk-Wim de Boer, Jonneke Bolhaar, Peter Gramberg, Loek Groot, Stephanie Rosenkranz, Richard Rijnks, Niels Spierings, Viktor Venhorst

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

163 Downloads (Pure)

Abstract

Welke handelings- en interventiestrategieën van gemeenten dragen bij aan perspectief op werk en een verbetering van het welbevinden en vertrouwen van mensen in de bijstand? Zes gemeenten – Groningen, Utrecht, Tilburg, Wageningen, Deventer en Nijmegen – hebben de afgelopen jaren (van 1 oktober 2017 tot 31 december 2019) unieke randomised controlled trials uitgevoerd in de bijstand. De volgende (combinatie van) interventies zijn onderzocht: ontheffing van re-integratieverplichtingen, intensivering van begeleiding en vrijlating van bijverdiensten. Er is zowel gekeken naar uitstroom naar werk als naar baanzoekintensiteit, welbevinden, zelfredzaamheid en sociaal vertrouwen. De uitstroom naar werk is bij alle interventies niet lager dan de huidige aanpak, terwijl de uitstroom naar deeltijdwerk in sommige gemeenten hoger is. Vooral intensivering op maat en vrijlating kan uitstroom naar werk (minimaal in deeltijd) vergroten. Voor wat betreft de effecten op baanzoekintensiteit, zelfredzaamheid, welbevinden en vertrouwen, is het beeld diffuus. We vinden kleine en soms ook positieve effecten, vooral voor zelfredzaamheid en vertrouwen, maar het beeld is niet eenduidig. De kleine aantallen deelnemers in de experimenten maken het lastig statistisch significante effecten te vinden.
Original languageDutch
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume37
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2021

Keywords

  • experiments
  • outflow
  • participation act
  • RCT
  • social assistance

Cite this