Particuliere Landerijen in Nederlands-Indië en het zogenaamde erfpachtsrecht (1836-1912)

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

23 Downloads (Pure)

Abstract

Gedurende een periode van vele eeuwen waren de zogenaamde Particuliere Landerijen een begrip in Nederlands-Indie. In 1836 riep men voor de inheemse landbouwer die op deze landerijen voor eigen rekening landbouw bedreef een recht in het leven, dat men met de verwarrende naam erfpachtsrecht tooide. Dit recht vormt het onderwerp van dit artikel en wordt behandeld nadat eerst wordt vastgesteld wat Particuliere Landerijen precies zijn. Tevens wordt de relatie met het adatrecht en met het Burgerlijk Wetboek nader aangeduid.
Original languageDutch
Pages (from-to)973-983
Number of pages11
JournalArs Aequi
Volume1991
Publication statusPublished - 1991
Externally publishedYes

Cite this