Opvoedingsinconsistentie in gezinnen: een extra risicofactor voor snacken onder jongeren?

D. W. M. Gevers*, P. Van Assema*, E. F. C. Sleddens, N. K. De Vries, S. P. J. Kremers

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Er is weinig onderzoek gedaan naar de rol van vaders en consistentie tussen vaders en moeders in de opvoeding rondom het eetgedrag van kinderen. Het doel van deze studie was om het snackgedrag van adolescenten te verklaren door middel van algemene opvoeding, snackregels van zowel vaders als moeders, en inconsistenties tussen beide ouders in een gezin.

Adolescenten tussen de 11 en 15 jaar vulden een vragenlijst in om hun perceptie van algemene opvoeding en snackregels te meten. Daarnaast werd hun eigen snackinname nagevraagd.

Scores voor moeders waren significant hoger op alle opvoedingsconstructen dan voor vaders, behalve voor het construct ‘dwangmatige controle’. Algemene opvoeding was niet sterk gerelateerd aan de snackinname van adolescenten. Snackregels die vaders en moeders stellen waren significant en negatief gerelateerd aan snackinname. Moderatie-analysen wezen er op dat grote inconsistenties tussen ouders het effect van vaders’ regels en zorgzaamheid op de snackinname verzwakten.

De bevindingen laten zien dat algemene opvoeding en snackregels van zowel vaders als moeders belangrijk zijn voor het verklaren van snacken onder adolescenten. Bovendien lijken grote inconsistenties in snackregels en zorgzaamheid tussen beide ouders onwenselijk.
Original languageDutch
Pages (from-to)136-141
Number of pages6
JournalJGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg
Volume49
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2017

Cite this