Opvoeding en globalisering in westerse landen

Mariëlle J. L. Prevoo, Catherine S. Tamis-LeMonda

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar verschillen in ouder-kindinteracties in gezinnen in westerse landen met verschillende etnische achtergronden en van mogelijke verklaringen voor die verschillen. Ouders met verschillende etnische achtergronden verschillen van elkaar wat betreft waarden, doelen en beschikbare middelen in de opvoeding. Die verschillen hebben effect op de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Uit vergelijkingen van gezinnen met verschillende etnische achtergronden binnen hetzelfde land blijkt dat ouders die behoren tot een etnische minderheid minder sensitiviteit, meer autoritaire discipline, minder kindgerichte communicatie en minder betrokkenheid bij educatieve activiteiten laten zien dan ouders die behoren tot de etnische meerderheid. Verschillen in ontwikkeling tussen kinderen van verschillende etnische achtergronden kunnen mede hierdoor verklaard worden. Ondanks verschillen tussen etnische groepen in ouder-kindinteracties zijn de verbanden tussen opvoedgedrag en de ontwikkeling van kinderen generaliseerbaar over culturen heen, enkele uitzonderingen daargelaten. De focus op verschillen tussen gezinnen van verschillende etnische achtergronden is gebaseerd op groepsgemiddelden, waardoor de enorme variatie binnen etnische groepen buiten beeld blijft. Variatie in ouder-kindinteracties binnen etnische groepen kan deels verklaard worden door stressoren die samenhangen met een lage sociaaleconomische status (SES), acculturatie en discriminatie.
Original languageDutch
Pages (from-to)113-126
Number of pages14
JournalKind en adolescent
Volume39
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 1 May 2018
Externally publishedYes

Cite this