Abstract

De wereld kampt al 2,5 jaar met de gevolgen van COVID-19. Tijdens deze periode werden scholen en leerlingen geconfronteerd met schoolsluitingen, afstandsonderwijs en lesuitval. Welke consequenties heeft dit gehad voor de leergroei van Nederlandse leerlingen, en vooral: hoe verschillen die consequenties naar het opleidingsniveau van de ouders? We maken de balans op.
In deze factsheet kijken we naar de landelijke cijfers voor de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen bij de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Deze factsheet gaat alleen over leerlingen die bij de start van COVID-19 in de middenbouw zaten (in groep 3, 4 en 5), omdat we hier kijken
naar de leergroei over een periode van 2,5 jaar. Deze leerlingen zitten nu dus in de bovenbouw.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages2
Publication statusPublished - 18 Nov 2022

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number2022-6

Cite this