Onderzoeksopzet evaluatie gezonde school: onder welke condities doet het ertoe?

Gerjanne Vennegoor*, Lisanne Vonk, Patricia van Assema, Tim Huijts, Iris Eekhout, Gerard R.M. Molleman, Mark Levels, Maria W.J. Jansen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Hoewel steeds meer scholen het vignet Gezonde School hebben behaald, is weinig bekend over de factoren, kenmerken en processen, ofwel condities, die de effectiviteit van het programma Gezonde School beïnvloeden. Daarom wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd op drie niveaus: de leerling, de school en de regio. De drie centrale onderzoeksvragen zijn gericht op: 1) condities voor leerlinguitkomsten, 2) condities voor implementatie op school, en 3) condities voor regionale ondersteuning. Daarbij worden de school en de regio beschouwd als complexe adaptieve systemen. Condities voor beoogde uitkomsten op leefstijl, gezondheid en schoolprestaties van leerlingen worden onderzocht met een combinatie van bestaande databronnen waaraan schoolcodes kunnen worden toegevoegd. Goed en minder goed presterende scholen worden geselecteerd voor een overwegend kwalitatieve vervolganalyse om verschillen in uitkomsten verder te verklaren. Om inzicht te krijgen in condities voor implementatie op school en de regionale ondersteuning in negen GGD-regio’s wordt met een vragenlijst de implementatiegraad bepaald, om daarna scholen te selecteren voor overwegend kwalitatief vervolgonderzoek. Dit onderzoek biedt niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken op de drie niveaus, maar kan ook verschillen in uitkomsten tussen leerlingen, scholen en regio’s verklaren. Zo kunnen concrete aangrijpingspunten worden gegeven om de implementatie van Gezonde School verder te versterken.An increasing number of schools obtained a Healthy School certificate, yet little is known about factors, characteristics, and processes, i.e. conditions, influencing the effectiveness of the Healthy School program. Therefore, a mixed methods evaluation study will be conducted on three levels: the student, the school, and the region. The research questions are focused on: 1) conditions for student outcomes, 2) conditions for implementation in schools, and 3) conditions for regional support. For the evaluation, the school and region are considered complex adaptive systems. Conditions for intended outcomes on student lifestyle, health, and academic achievement will be examined using a combination of existing datasets including school codes. Based on student outcomes, best and worst performing schools will be selected for predominantly qualitative analysis to further explain differences. To get insight into conditions for implementation in schools and regional support in nine regions, the degree of implementation will be determined with a questionnaire to select schools for predominantly qualitative analysis. Combined, this study will not only provide insight into the current situation on the three levels, but also explain differences between regions, schools, and students. Consequently, it will be possible to provide concrete advice to strengthen implementation of the Healthy School program.
Original languageDutch
Pages (from-to)25-33
Number of pages9
JournalTSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Volume98
DOIs
Publication statusPublished - 6 Nov 2020

Keywords

  • healthy schools
  • evaluation
  • mixed methods
  • context

Cite this