Niet-cognitieve vaardigheden tijdens COVID-19: Een onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs

Translated title of the contribution: Socio-emotional skills of secondary students during the COVID-19-pandemic

M. Monfrance*, T. Schils, C. Haelermans

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In deze studie onderzoeken we of er tijdens de COVID-19-pandemie, en de hieruit voort-komende schoolsluitingen en onderwijs op afstand, een verandering heeft plaatsgevon-den in de niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs en of dit verschilt tussen de aangeboden onderwijsty-pen in Nederland. Hiervoor maken we gebruik van data van de OnderwijsMonitor Limburg, en vergelijken we metingen in 2018 en maart 2020 (beide pre-COVID) met metingen direct na de eerste schoolsluiting (juni/juli 2020) en aan de start van het nieuwe schooljaar (sep-tember 2020). Met deze studie leveren we een bijdrage aan de schaarse literatuur over de relatie tussen de COVID-19-pandemie en niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen. In de regressieanalyses met fixed-effects op schoolniveau, zien we voor vmbo-leerlingen (N=3025) weinig verschillen. De enige ver-schillen zijn een lagere gerapporteerde pres-tatiegerichtheid en vindingrijkheid en hoger doorzettingsvermogen tijdens de pandemie. Voor havo/vwo-leerlingen (N=4027) zien we di-rect na de eerste schoolsluiting, waarin men dacht dat het ergste achter de rug was, een opleving in de meeste niet-cognitieve vaardig-heden. Enkele maanden later, toen duidelijker werd dat het nog wel even zou duren, bleek het beeld beduidend negatiever. Havo/vwo-leerlingen rapporteren dan lager op school-motivatie, schoolhouding, schoolvertrouwen en sociale relaties met klasgenoten en leraren.
Translated title of the contributionSocio-emotional skills of secondary students during the COVID-19-pandemic
Original languageDutch
Pages (from-to)159-180
Number of pages22
JournalPedagogische Studiën
Volume99
Issue number3
Publication statusPublished - 2022

Keywords

 • Kernwoorden
 • niet-cognitieve vaardigheden
 • COVID-19
 • schoolsluiting
 • afstandsonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • SOCIAL RELATIONSHIPS
 • MOTIVATION
 • SCHOOL
 • ACHIEVEMENT
 • TEACHERS

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Socio-emotional skills of secondary students during the COVID-19-pandemic'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this