Naar een nieuw Europees consumentenkooprecht: over de Europese richtlijn verkoop van en garaties voor consumentengoederen in het Nederlands recht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel komen achtereenvolgens het doel, het toepassingsbereik en de inhoud van de Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen aan de orde, steeds direct gevolgd door een overzicht van de consequenties daarvan voor het Nederlandse recht. De auteur sluit af met enkele opmerkingen over de implementatie van de richtlijn en over de mate waarin deze aan haar doel beantwoordt. Dit artikel verscheen eerder in Nederlands Juristenblad 2000, p. 1825-1830.
Original languageDutch
Pages (from-to)1825-1830
Number of pages6
JournalNederlands Juristenblad
Publication statusPublished - 1 Jan 2000

Cite this