Naar een harmonisatie van aansprakelijkheidsrecht in Europa? Een kritisch rechtsecomisch perspectief.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

155 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Pages (from-to)170-177
JournalNederlands Juristenblad
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this