Monitoring en evaluatie van substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen: Evaluatierapport

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De toename in de collectieve zorguitgaven in de afgelopen jaren vormt een bedreiging voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid en daarmee de duurzaamheid van de zorg in Nederland. Als reactie hierop heeft mw. drs. Schippers, de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 2013 negen regionale samenwerkingsverbanden aangewezen als proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’. Het gaat om regionale samenwerkingsverbanden tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en andere partners die gezamenlijk interventies opzetten met veelal als doel om de zogenaamde ‘Triple Aim’ (verbeteren van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten) te realiseren. Zuid-Limburg kent drie proeftuinen, namelijk: Blauwe Zorg (regio Maastricht-Heuvelland), MijnZorg (regio Oostelijke Mijnstreek) en Anders Beter (regio Westelijke Mijnstreek; later toegevoegd). Substitutie van zorg is een centraal thema binnen deze drie proeftuinen, waarin de proeftuinen dit elk op eigen wijze in de praktijk brengen. Vanaf 2014 heeft de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van Maastricht University binnen deze Zuid-Limburgse proeftuinen verschillende vormen van substitutie geëvalueerd, namelijk anderhalvelijnszorg en zorgpaden. Beide vormen zijn gericht op het voorkomen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste naar de tweede lijn.
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherGildeprint Drukkerijen
Number of pages205
ISBN (Electronic)9789490411114
Publication statusPublished - 2019

Cite this