Midwifery: samenspel rond de geboorte

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

103 Downloads (Pure)

Abstract

Het is tijd voor een bredere blik in de geboortezorg. Het krijgen van een kind gaat om veel meer dan het medisch proces, ook leefomstandigheden, psychisch welbevinden en de beleving van de geboorte hebben een grote impact. Om alle ouders en kinderen een gezonde start te geven en de perinatale uitkomsten in de toekomst goed te houden, is er aandacht nodig voor de ervaringen, behoeften en leefwereld van a.s. ouders. Dat vraagt om zorgverleners die dicht bij de vrouw en haar partner staan, die inzetten op een goed samenspel tussen ouders en zorgverleners, en tussen zorgverleners onderling. Midwifery, de zorg door verloskundigen, heeft daarin een grote rol.
Op beleidsniveau zijn we het hierover eens, en zijn er veel initiatieven om bewustzijn te creëren voor de psychosociale kant van de verloskunde en de verbinding die nodig is met het sociale domein. Maar hoe concretiseren we dit ook daadwerkelijk in de zorg? Dit vraagt om een andere benadering in het contact tussen zorgverleners en a.s. ouders en om een concrete uitwerking van verbindingen tussen medisch en sociaal domein.
Het vraagt om meer inzicht in wat kwetsbaarheid is, wat preventie op dit gebied betekent, en hoe gezondheidsvaardigheden of effectieve voorlichting werken bij de jonge en diverse populatie in de geboortezorg. Het maakt concrete handreikingen nodig naar verloskundigen en andere professionals om via dialoog en observatie een goede inschatting te maken van de gezondheidsvaardigheden van hun cliënten en hun informatie daarop aan te passen, om zicht te krijgen op de leefwereld van a.s. ouders en welke preventiemaatregelen daarin werken, en om kennis van hun verwachtingen en behoeften om via Samen Beslissen daarop in te spelen. Die handreikingen moeten effectief en doelmatig zijn; in te passen in de dagelijkse zorg. Toch heeft dit alleen zin als ook de structuur eromheen mee verandert en de toegang tot het sociale domein beter ontsluit.
De leerstoel wil bijdragen aan duurzame oplossingen die tot stand komen via co-creatie in communities en onderbouwd worden door onderzoek.
Original languageDutch
PublisherMaastricht University
DOIs
Publication statusPublished - 14 Oct 2021

Cite this