Micro, klein, middelgroot, groot

R.G.A. Vergoossen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Sinds jaar en dag kennen we op grond van Titel 9 BW 2 de indeling van ondernemingen in klein, middelgroot en groot. Deze indeling is een uitvloeisel van de Vierde EEG-richtlijn. De wetgever verleent aan kleine en middelgrote ondernemingen een aantal vrijstellingen ten aanzien van de inrichting en publicatie van de jaarstukken. Daarbij gelden met name voor kleine ondernemingen extra vrijstellingen ten aanzien van de publicatie-eisen. Zij hoeven slechts een gecomprimeerde balans met toelichting te deponeren bij het handelsregister. Bovendien zijn kleine ondernemingen vrijgesteld van de verplichte accountantscontrole.
Original languageEnglish
Pages (from-to)445-445
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volumeokt. 2007
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2007

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Micro, klein, middelgroot, groot'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this