MER 2014, 27, (Biomassa uit hout en/of houtafval is niet vergelijkbaar met andere vormen van biomassa)

L. De Deyne, T.J. de Römph

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Original languageEnglish
Pages (from-to)309-318
JournalMilieu- en Energierecht
Issue number4
Publication statusPublished - 13 Feb 2014

Court cases

CourtGrondwettelijk Hof van België
Date of judgement13/02/14

Cite this