Meer aandacht voor privacy in de openbare registers?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De openbare registers dienen het goederenrechtelijke beginsel van publiciteit dat op zijn beurt rechtszekerheid beoogt. Tegelijkertijd maken die openbare registers een grote verzameling persoons- gegevens eenvoudig en digitaal toegankelijk voor iedereen. Dat doet de vraag rijzen of een systeem mogelijk is dat het goederenrechtelijk beginsel van publiciteit en rechtszekerheid dient, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy van geregistreerden. De auteur meent van wel en put daarvoor inspiratie uit het Duitse systeem van beperkte toegang.
Original languageDutch
Article number1091
Pages (from-to)1520-1527
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Issue number23
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Cite this