M&R 2016, 154, (ClientEarth and Pesticide Action Network v EFSA)

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteAcademic

Abstract

Belangenafweging bij het bekendmaken van persoonsgegevens in het kader van een verzoek om milieu informatie die specifieke deskundigenadvisering betreft. In hoger beroep wordt het besluit van EFSA tot geheimhouden van de namen van externe deskundigen die geadviseerd hebben over de totstandkoming van richtsnoeren in het kader van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen nietig verklaard.
Original languageDutch
File no.154
Finished16/07/15
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Publication series

SeriesMilieu & Recht
Number222550
ISSN1383-9039

Cite this