M&R 2015, 153, (ClientEarth v Europese Commissie)

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Weigeringsgrond voor verschaffen milieu-informatie inzake niet naleving door lidstaten; niet-nakomingsprocedure van artikel 258 VWEU. Het Aarhus Verdrag is duidelijk vastgesteld met het oog op e nationale rechtsorden, en niet op de juridische bijzonderheden van organisatie zoals de Europese Unie. Een verzoek om vrijgave van door de Commissie ontvangen studies over uitvoering van richtlijnen inzake het milieu moet van geval tot geval worden beoordeeld tenzij door de Commissie een ingebrekestelling is gestuurd naar de lidstaten. In dat laatste geval dient vrijgave te geschieden indien een hoger openbaar belang bestaat dat openbaarmaking gebiedt. Dit belang is in casu niet door appellant aangetoond.
Original languageDutch
File no.153
Finished16/07/15
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Publication series

SeriesMilieu & Recht
Number222550
ISSN1383-9039

Cite this