M&R 2015, 107, (Zaak C-148/14, Bundesrepublik Deutschland tegen Nordzucker AG)

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Art. 16 leden 1 en 3, Richtlijn 2003/87/EG. Toepassing van de forfaitaire boete zoals geregeld in artikel 16(3) van richtlijn 2003/87/EG is niet aan de orde indien een exploitant tijdig een hoeveelheid broeikasgasrechten heeft ingeleverd die gelijk is aan het door de verificateur goedgekeurde emissierapport, ook niet indien de bevoegde autoriteit na afloop van de inlevertermijn onjuistheden in de emissierapportage heeft geconstateerd.
Original languageEnglish
File no.107
Finished29/04/15
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Publication series

SeriesMilieu & Recht
Number222550
ISSN1383-9039

Cite this