Abstract

Afwijzing beroep Polen tegen de door de Europese Commissie vastgestelde gratis toewijzingscriteria voor broeikasgasemissierechten; VWEU art. 192(2) en art. 194; Richtlijn 2003/87/EG, artikel 10bis; Juiste bevoegdheidsgrondslag; Gelijke behandeling; Evenredigheid.
Original languageDutch
File no.90
Finished7/03/13
Publication statusPublished - 1 Jan 2013

Publication series

SeriesMilieu & Recht
Number222550
ISSN1383-9039

Cite this