M&R 2012, 68, (Air Transport Association of America a.o. v Secretary of State for Energy and Climate Change)

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Broeikasgasemissiehandel en luchtvaart. Het Hof preciseert onder welke omstandigheden in een verwijzingsprocedure een toetsing van een Europese richtlijn aan het internationale recht kan worden uitgevoerd. Bij het vervolgens uitgevoerde onderzoek van richtlijn 2008/101 is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van deze richtlijn kunnen aantasten.
Original languageDutch
File no.68
Finished21/12/11
Publication statusPublished - 1 Jan 2012

Publication series

SeriesMilieu & Recht
Number222550
ISSN1383-9039

Cite this