Lokaal integraal gezondheidsbeleid: intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten

M. Steenbakkers, M. Jansen, J.A.M. Maarse, N.K. de Vries

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Gemeenten worden gestimuleerd om integraal gezondheidsbeleid (IGB) te ontwikkelen. Ondanks het feit dat gemeenten beschikken over beleidsinstrumenten die ingezet kunnen worden bij het structureel vormgeven van IGB staat dit integrale beleid nog in de kinderschoenen. Daarom rijst de vraag welke mogelijkheden de gemeenten zien om intersectoraal samen te werken bij het ontwikkelen van IGB. Portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers zijn via een digitale vragenlijst hierover bevraagd. De resultaten van dit onderzoek laten een consistent beeld zien. Gemeenten die gaan deelnemen aan het begeleidingstraject zien zelf meer mogelijkheden om intersectoraal samen te werken aan IGB dan gemeenten die niet begeleid willen worden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de afdelingshoofden het minst positief over IGB. Vaak ontbreekt op dit tactische niveau de samenwerking met andere beleidsterreinen en is er minder draagvlak voor integraal beleid binnen het eigen beleidsterrein. Vooral op het niveau van de portefeuillehouder en beleidsmedewerker worden verbindingen gelegd met andere beleidsterreinen. De casus overgewicht maakt duidelijk dat de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen niet bewust en vanuit parallelle belangen intersectoraal samenwerken. Geconcludeerd wordt dat over de invloed van afdelingshoofden op de onderlinge samenwerking veel onduidelijkheid bestaat en dat intersectorale samenwerking rondom het gezondheidsprobleem overgewicht beperkt ontwikkeld is binnen gemeenten.
Original languageDutch
Pages (from-to)136-143
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume88
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this