Ligji i ri për pushtetin gjyqësor: një fillim i mirë për reformën në drejtësi' (The new law on the judiciary power: a good start of the justice reform)

J. Milaj, M. Pano

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)28-48
JournalE Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore
Volume6
Publication statusPublished - 1 Jan 2007

Cite this