Leeswijzer voor het psychiatrisch verleden.

H. Oosterhuis, M. Gijswijt-Hofstra

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

6 Downloads (Pure)

Abstract

Het afgelopen decennium heeft een golf van publicaties over de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg opgeleverd. Ze bestaan uit enerzijds opdrachtonderzoek en gelegenheidspublicaties, anderzijds academische studies, waaronder dissertaties. De opdrachtboeken gaan vooral over psychiatrische inrichtingen, terwijl de academische studies zich overwegend richten op de extramurale geestelijke gezondheidszorg. Over de leesbaarheid, in de zin van toegankelijkheid, zegt deze indeling wel iets, maar niet alles. Opdrachtboeken zijn doorgaans toegankelijker geschreven dan academische studies, maar gelukkig bevat de laatste categorie ook boeken die een niet-specialistisch publiek aanspreken. Leesbaarheid is overigens geen garantie voor lezenswaardigheid, als het belang van publicaties wordt afgemeten aan de kennis en inzichten die zij opleveren. Het is onze bedoeling om een aantal belangwekkende titels over Nederlands' psychiatrisch verleden, met name over de twintigste eeuw, in vogelvlucht te signaleren en tevens en passant enige aandacht te besteden aan ontwikkelingen in het onderzoek. Voor een aanzienlijk uitvoeriger overzicht van de geschiedschrijving van de Nederlandse psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg verwijzen wij naar ons recent verschenen artikel 'Psychiatrische geschiedenissen'.
Original languageEnglish
Pages (from-to)627-643
Number of pages17
JournalMGV
Volume56
Issue number7-8
Publication statusPublished - 1 Jan 2001

Cite this