Abstract

In het afgelopen jaar hebben scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren moeten sluiten: in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 (half maart t/m half mei) en in de eerste helft van het schooljaar 2020/2021 (half december tot begin februari). Eerder heeft het NCO al gerapporteerd over de effecten van de eerste schoolsluiting voor reguliere basisscholen (zie Factsheet 1). Toen concludeerden we dat de gevolgen groot waren. De leergroei was bij alle drie de onderzochte domeinen vertraagd,
vooral bij begrijpend lezen (25% minder leergroei), maar ook bij rekenen-wiskunde (16% minder leergroei) en bij spelling (14% minder leergroei). Inmiddels zijn de resultaten bekend van de midden-toetsen (M-toetsen) die in februari-maart van dit schooljaar (2020/2021) zijn afgenomen. Daarmee kunnen we de gevolgen in kaart brengen van een heel jaar waarin leerlingen minder mogelijkheden hebben
gehad om fysiek les te krijgen. Heeft de vertraging die we voor de eerste schoolsluiting hebben geconstateerd zich voortgezet of zijn scholen erin geslaagd om de vertraging deels in te halen?
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages2
Publication statusPublished - 1 Jun 2021

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number5

Cite this