Abstract

In het afgelopen jaar hebben scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren moeten sluiten: in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 (half maart t/m half mei) en in de eerste helft van het schooljaar 2020/2021 (half december tot begin februari). Eerder heeft het NCO al gerapporteerd over de effecten van de eerste schoolsluiting voor reguliere basisscholen voor verschillende groepen leerlingen (zie Factsheet 2). Toen concludeerden we dat er meer vertraging was in de leergroei bij kwetsbare
leerlingen, zoals leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond.
Inmiddels zijn de resultaten bekend van de midden-toetsen (M-toetsen) die in februari-maart van dit schooljaar (2020/2021) zijn afgenomen. We kijken naar landelijke Cito-vaardigheidsscores voor de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Daarmee kunnen we de gevolgen in kaart brengen van
een heel jaar waarin leerlingen minder mogelijkheden hebben gehad om fysiek les te krijgen. Zijn de verschillen tussen groepen leerlingen die we bij de eerste schoolsluiting zagen hetzelfde gebleven?
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages3
Publication statusPublished - 1 Jun 2021

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number6

Cite this