Abstract

De wereld kampt al twee en een half jaar met de gevolgen van COVID-19. Tijdens deze periode werden scholen en leerlingen geconfronteerd met schoolsluitingen, afstandsonderwijs en lesuitval. Welke consequenties heeft dit gehad voor de leergroei van verschillende typen leerlingen in het schooljaar 2021/2022 in Nederland? En hoe verhoudt zich dat tot de leergroei in het schooljaar 2020/2021? Zijn de verschillen tussen leerlingen groter of juist kleiner geworden? In deze factsheet kijken we naar de landelijke cijfers voor de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen bij de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages4
Publication statusPublished - 18 Nov 2022

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number2022-8

Cite this