Kwaliteitsmeter MKBA

Daphne Weedage, Bram van den Berg, Silvia Evers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze kwaliteitsmeter helpt beleidsmakers bij het beoordelen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, kortweg een mkba. Het gaat om de vraag:
is deze analyse goed uitgevoerd? Na het gebruik van deze kwaliteitsmeter weet je wat de kwaliteit is van de beoordeelde maatschappelijke kostenbatenanalyse.
Bij elk onderdeel zie je welke factoren een rol spelen bij het opzetten van nieuwe mkba’s en inter preteren van bestaande mkba’s.
Original languageDutch
PublisherNederlands Jeugdinstituut
Number of pages13
Publication statusPublished - 2021

Cite this