Kwaliteitsindicatoren voor evaluatie van zorg in de pijnkliniek: een stap vooruit? Kwaliteit vanuit het perspectief van professionals, en patiënten met chronische pijn

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Dit proefschrift gaat in op de ontwikkelingen binnen het gebied van kwaliteitsverbetering voor de dagelijkse Nederlandse pijnpraktijk. Het proefschrift is verdeeld in twee opeenvolgende delen. Het eerste deel is gericht op het verkennen van de organisatie (structuur) en praktijk van Nederlandse pijnbehandelfaciliteiten. Het tweede deel van dit proefschrift concentreert zich op de ontwikkeling van structuur-, proces- en uitkomstindicatoren voor de beoordeling van pijnkliniekzorg vanuit het perspectief van professionals en patiënten. Het proefschrift heeft als doel kwaliteitsnormen te stellen voor de beoordeling (evaluatie) van de dagelijkse pijnpraktijk in Nederlandse pijnbehandelfaciliteiten vanuit het perspectief van professionals en patiënten.
Onderzoeksvragen: 1. Wat is het aantal pijnbehandelfaciliteiten, de inhoud van georganiseerde, gespecialiseerde pijnzorg en de naleving van criteria op de internationaal aanvaarde richtlijnen ten aanzien van pijnbehandelcentra? 2. Wat is de overeenstemming tussen de 'hoogste normen van de pijnpraktijk' van het World Institute of Pain en de 'richtlijnen voor pijnbehandelcentra' van de International Association for the Study of Pain? 3. Welke expert-consensus lijst van kwaliteitsindicatoren kan worden ontwikkeld, die door pijnbehandelfaciliteiten kunnen worden gebruikt om te beoordelen of chronische pijnpatiënten multidisciplinaire diagnostiek ondergingen en een passende behandeling ontvingen? 4. Welke kwaliteitsindicatoren vanuit het perspectief van patiënten met chronische pijn kunnen worden ontwikkeld om de kwaliteit van klinische pijnzorg te beoordelen? 5. Wat is de bruikbaarheid, begrijpelijkheid en validiteit van de QiPPP vragenlijst (Kwaliteitsindicatoren PijnPatiënten Perspectief) in de dagelijkse pijnpraktijken in Nederland? De thesis beschrijft vijf studies, beginnend met een beschrijvende studie over de organisatie en inhoud van de Nederlandse dagelijkse pijnpraktijk, gevolgd door vier studies over de ontwikkeling en evaluatie van gevalideerde en geschikte kwaliteitsindicatoren. De bevindingen werden vertaald naar een basis-set met criteria (kwaliteitseisen) voor de registratie van Nederlandse pijnbehandelfaciliteiten. Daarnaast werden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld vanuit patiëntenperspectief, welke hebben geresulteerd in de QiPPP vragenlijst.
Original languageDutch
Pages (from-to)10-26
JournalNederlandstalig Tijdschrift Pijnbestrijding
Volume38
Issue number75
Publication statusPublished - 2019

Cite this